Yapay zeka nedir? Yapay zeka ne amaçla üretilir?

Yapay zeka nedir? Yapay zeka ne amaçla üretilir?

13 Aralık 2018 0 Yazar: Onur Cici
Son yıllarda önemi hayli artan yapay zeka teknolojisi nedir? Yapay zekanın getirdiği artılar ve eksiler nelerdir? Yapay zekanın uygulama ve kullanım alanları nelerdir? İşte yapay zeka hakkında bilinmesi gereken her şey…

Yapay zeka adından da belli olduğu üzere insan eli ile yapılan makinelere ve robotlara yüklenen, doğal biçimde gelişmeyen sayısal bir akıl örneğidir. Bilgisayar biliminde akıllı üstlenicilerin konusu olan yapay zeka, çevresini tanımlayan ve hedefe ulaşmada başarı şansını azami seviyeye çıkarmak için harekete geçen her cihaz olarak da tanımlanır.

Yapay zeka amiyane tabirle, sorun çözme ve öğrenme gibi insanların diğer insanlar ile bağdaştırdığı kavramsal özellikleri taşıyan akıllı makineler olarak belirtilebilir.

Yapay zekanın kapsamı konusunda net bir fikir birliği yoktur. Makineler çok yetenekli hale geldikçe zeka gerektirdiği düşünülmeyen bazı basit görevler yapay zeka kapsamında değerlendirilmeyebilir. Bu duruma yapay zeka etkisi adı verilir. Bu da yapay zekanın henüz yapamadığı şeyleri tanımlamada kullanılır. Örneğin optik karakter tanıma genel olarak yapay zeka kapsamında değerlendirilmez çünkü bu teknoloji oldukça sıradan bir hale gelmiştir.

CheXNet algoritması zatürreyi radyologlardan daha iyi tespit ediyor!

Yapay zeka kapsamında değerlendirilen yetenekler 2017 yılı itibari ile insanların ne konuştuğunu anlama, yüksek strateji gerektiren oyunlarda mücadele etme, otonom otomobiller ve iş sıralaması gerektiren içerik ağ dağıtımı, askeri simülasyonlar, karmaşık veri, fotoğraf ve video çözümleme olarak sınıflandırılabilir.

İlk kez 1956 yılında bir akademik disiplin olarak ortaya çıkan yapay zeka yıllar içerisinde çok fazla ilgi konusu oldu fakat bir süre sonra fonlama eksikliği sebebiyle daha az ilgi görmeye başladı. Bu sürece yapay zeka kışı adı veriliyor.

Yapay zeka çalışmalarının geleneksel sorunları ve hedefleri akıl yürütme, bilgi, planlama, öğrenme, doğal dil işleme, algı ve nesneleri elle işleme ve hareket ettirmedir. Genel zeka da yapay zekanın tartışma alanlarından birisidir. İstatiksel metotlar, sayısal zeka ve geleneksel semboilk yapay zeka da yaklaşımlar arasındadır. Yapay zeka arama ve matematiksel optimizasyon, nöral ağlar ve istatistik, olasılık ve ekonomi tabanlı istatistikler gibi birçok aracı kullanır. Yapay zeka alanı bilgisayar bilimi, matematik, psikoloji, dil bilimi, felsefe, börolojik bilim ve yapay psikolojisi gibi birçok alandan faydalanır.


Yapay zeka algoritmaları yapay zeka algoritmalarını eğitecek!

Yapay zeka alanı, insan zekasının çok iyi tanımlanabileceği ve bir makinenin bu zekayı taklit edebileceği fikrinden yola çıkılarak oluşturulmuştur.

21’inci yüzyılda yapay zeka teknikleri bilgisayar teknolojisi alanındaki gelişmeler, veri sayısındaki artış ve teorik anlama gibi birçok yenilikten geçmiş ve geçmektedir.

Yapay zeka teknikleri ayrıca teknoloji endüstrisinin de önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

Yapay zeka günümüzde spor müsabakaları, sağlık, otomotiv, video oyunları, finans ve ekonomi alanlarında oldukça sık kullanılmaktadır.

Yapay zeka moda tasarımcılığına soyunuyor!

Bazı bilim insanları yapay zekanın insanlıktan sonra dünyanın yeni hakimi olacağını iddia ediyor.

Hatta bu fikir ile yola çıkan birçok sinema filmi de bulunuyor.

Bu fikre göre yapay zeka bir süre sonra süper zekaya dönüşecek ve tıpkı insanlar gibi bağımsız düşünüp karar alabilecek seviyeye ulaşacak.

Stephen Hawking ve Elon Musk gibi önemli isimler yapay zekanın tehlikelerine sürekli olarak dikkat çeken açıklamalar yapıyor.

Elektrikli otomobil üreten Tesla şirketinin sahibi ve yöneticisi Elon Musk yapay zekayı dünya için Kuzey Kore’den daha büyük bir tehdit olarak değerlendiriyor.