Etiket: Exist metodu ile dosyanın bulunup bulunmadığını kontrol etme