Etiket: 0 ile 10 arasında rastgele üretilen bir sayıyı