Php’de Değişken Tanımlama ve Değişkenlerin Kullanımı

10 Aralık 2018 0 Yazar: Onur Cici

Değişken, verilerin tutulduğu konteynırlardır. Tüm programlama dillerinde olduğu gibi PHP’de de değişkenler tanımlanır ve ihtiyaç olduğunda kullanılır.

Php’de bir değişken $ işareti ile başlar.

Yukarıda ki örnekte $txt değişkeni  “Merhaba Dünya!” değerini, $x değişkeni 3 değerini, $y değişkeni ise 8.5 değerini tutar.

Not 1: Php’de metin türünde bir değişken tanımlanırken tırnak işaretleri kullanılır.

Not 2: Php’de değişken tanımlamak için kullanılan bir komut yoktur, bu nedenle tanımlandığı yerde değeri verilir.

Php Değişken Tanımlama Kuralları

Değişken tanımlarken php dilinde keskin kurallar olmamasına rağmen, bazı şeylere dikkat etmek gerekir.

  • Değişken isimleri harfle veya _ karakteri ile başlamak zorundadır. Yani değişkenler rakam ile başlayamaz.
  • Değişken isimlerinde alfa nümerik karakterler kullanılmalıdır. (A-z, 0-9, ve _)
  • Değişken isimleri büyük-küçük harf duyarlıdır. Yani $ad ile $AD farklı değişkenlerdir.
  • Zorunluluk bulunmamasına rağmen değişkenler isimlendirilirken, açıklayıcı isimler kullanmak ileride işlerimizi kolaylaştırır.

Değişkenlerin Değerlerini Ekrana Yazırma

Php’de ekrana bir şey yazdırmak için echo komutu kullanılır.

Php’de birden fazla değişkeni ekana basarken “.” işareti ile birleştirme yapabilirsiniz.

Not 3:  Php Loosely Typed (katı kuralları olmayan) bir dildir. Yani c#, java gibi dillerde değişkenin türü mutlaka başlangıçta belirlenirken, Php değişkenlerin türlerini otomatik olarak kendisi belirler.

Değişkenlerin Kapsamı (Geçerlilik Kuralları)

Php’de değişkenleri istediğimiz yerde tanımlayabiliriz. Fakat bu değişkenlerin değerine erişmeye çalışırken bazı kurallara dikkat etmemiz gerekir. Php’de değişkenlerin tanımlandığı yere göre kapsamı farklılık göstermektedir.

Php’de değişkenlerin kapsamı 2 farklı şekilde ifade edilebilir. Bunlar;

  • Global
  • Local’dır.

Global Kapsamı

Bir fonksiyonun dışında tanımlanmış değişkenler, global olarak isimlendirilir. Bu değişkenlere fonksiyonların içerisinden erişilemez.

Local Kapsamı

Bir fonksiyonun içerisinde tanımlanmış bir değişkene sadece o fonksiyonun içerisinden erişilebilir. Bu tip tanımlanmış değişkenlere local kapsamlı değişken adı verilir.

Global Anahtar Kelimesi Kullanımı

Global anahtar kelimesi ile, global olarak tanımlanmış (yani fonksiyonun dışarısında tanımlanmış) bir değişkene fonksiyonun içerisinden erişilebilir.

Static Anahtar Kelimesi Kullanımı

Normalde bir fonksiyonun çalıştırıldığında içerisinde ki değişkenlerin değerleri sıfırlanır. Bazı durumlarda değişkenlerin değerlerinin saklanmasını isteyebiliriz, bu durumda static anahtar kelimesi kullanılır.

Php’de değişken tanımlama ve değişkenlerin kullanımı konularını basitten karmaşığa doğru detaylarıyla anlatmaya çalıştım. Konuyla ilgili anlamadığınız yerleri sorabilirsiniz. Kolay gelsin.