PHP While Döngüsü

4 Kasım 2018 0 Yazar: Onur Cici

Birden fazla işlemi aynı anda yapmak, dizelerlerle çalışmak için döngülerden faydalanırız. Bunlardan biri de While() döngüsüdür.

While( koşul ) { … } şeklinde kullanımı olan bu komutta koşul doğru (true) olana kadar iç kısımdaki kod tekrarlanmaktadır. Örneğin:

 PHP Kodu

Aşağıdaki şekilde sonuç verir:

 HTML Görünümü

Benim sayım 1!
Benim sayım 2!
Benim sayım 3!
Benim sayım 4!
Benim sayım 5!

Do … while Döngüsü

Eğer kodu önce yaptırtacak sonra koşulu kontrol edeceksek bu komut bize yardımcı olur. Yukarıdaki aynı işlemi bu komutla yapalım:

 PHP Kodu

Aşağıdaki şekilde sonuç verir:

 HTML Görünümü

Benim sayım 2!
Benim sayım 3!
Benim sayım 4!
Benim sayım 5!
Benim sayım 6!