Php .txt dosyası içerisinde kelime aratma strstr()

Php .txt dosyası içerisinde kelime aratma strstr()

7 Kasım 2018 0 Yazar: Onur Cici

Merhaba Sevgili takipçilerim

Başlıktan’da anlaşılacağı üzere bugün bir .txt dosyası içerisinde kelime aratmayı öğreneceğiz.

başlamadan önce size strstr()  fonksiyonu ;

PHP STRSTR

Php StrStr komutu bir yazı içersinde kelime aramakta kullanılır. Aranan kelime farsa sonuç olumlu olarak döner. yoksa (false) olumsuz olarak döner.

kullanımı: strstr(“Yazı”,”aranan”);

-İlk olarak işe “dosya.txt “dosyamızı oluşturarak başlayalım.

-Daha sonra “index.php” adında ikinci dosyamızı oluşturalım 

-Son olarak “sorgu.php”  adında son dosyamızı oluşturalım bu dosyaları da aynı dizine atalım

Gelelim bu dosyaların içeriğine

“dosya.txt ” İçeriği

onur

ali

zeynep

 

index.php” İçeriği

Burada html ile bir form oluşturup kullanıcıdan sorgulaması istediği kelimeyi girmesine imkan tanıdık.

<html>
  
  <head>
    
    <title>İsim Sorgula</title>
    
  </head> 
  
  
  <body>
    
    
    <form action="sorgu.php" method="POST">
      
      Sorgulanacak İsim <input type="text" name="sorgu" />
      <input type="submit" value="Sorgula"/>
      
      
      
    </form>
    
    
  </body>
  
</html>

 

sorgu.php” içeriği

Burada

$_POST

Methodu ile html formunda kullanıcının girdiği veriyi php ye taşıdık

 

burada htmleden gelen veriyi alıp php değişkenine atadık ve onada $sorgu dedik

$sorgu = $_POST['sorgu'];

 

<?php 
if($_POST){

$sorgu = $_POST['sorgu'];
}

$dosya = fopen('dosya.txt', 'r'); //ilk olarak dosyamızı açtık
$icerik = fread($dosya, filesize('dosya.txt')); //daha sonra dosyamızın içeriğini okuduk ve $icerik değişkenine atadık

if(strstr($icerik, "$sorgu")){ 
  
  
  echo "İSİM BULUNDU";
  
}else{
  
  echo "İSİM BULUNAMADI";
  
}fclose($dosya);?>