Php SMTP Mail Kullanımı

4 Kasım 2018 0 Yazar: Onur Cici

Web sunucular üzerinde e-posta gönderimleri iyi kurgulanması ve ayarlanması gereken bir detaydır. Bu nedenle hemen tüm barındırma sağlayıcılarda olduğu gibi DomainHizmetleri paylaşımlı hosting sunucularında da SPAM tehlikesinin önüne geçmek amacıyla sadece SMTP ile doğrulanan gönderimler çalışmaktadır.

İpucu: PHPmail denilen (doğrulamasız çalışan) fonksiyon kötüye kullanıma oldukça açıktır ve engellenmiş durumdadır. Hem bulunduğunuz sunucunun hem de alan adınızın kara listeye girmesine sebep olmaktadır.

Şimdi bunun için gerekli basit birkaç adımı paylaşacağım:

Öncelikle, PHPmailer kütüphanesini buraya tıklayarak indiriniz.

ZIP içerisindeki şu 3 dosyayı, mail gönderimi yapacak sayfanın bulunduğu klasör içerisine atıyoruz:

class.phpmailer.php
class.pop3.php
class.smtp.php

Aynı ZIP içerisindeki test_mail.php dosyası aşağıdaki gibidir. Bu değişkenleri bize ait bilgilere göre düzenliyoruz:

<?php
require("class.phpmailer.php");
$mail = new PHPMailer();
$mail-IsSMTP();
$mail-SMTPDebug = 1;
$mail-&SMTPAuth = true;
$mail-SMTPSecure = 'tls';
$mail-Host = "smtp.gmail.com";
$mail-Port = 587;
$mail-IsHTML(true);
$mail-SetLanguage("tr", "phpmailer/language");
$mail-CharSet ="utf-8";
$mail-Username = "göndereneposta@gmail.com";&amp;nbsp; // gönderen e posta adresi
$mail-Password = "sifre"; // Mail adresimizin sifresi
$mail-SetFrom("göndereneposta@gmail.com", "$baslik-$ip"); // gönderen e posta adresi sifresi
$mail-AddAddress("alaneposta@gmail.com"); // alıcı e posta adresi
$mail-AddCC("alaneposta@gmail.com",''); // alıcı e posta adresi

$mail-Subject = " "; // Email konu basligi
$mail-Body = "

BURAYA MAİL İÇERİĞİNİ YAZIYORUZ

HTML TAGLARINI DESTEKLEMEKTEDİR.

";

if(!$mail->Send()){
echo "Email Gönderim Hatasi: ".$mail->ErrorInfo;
} else {echo "mail gönderildi" ;

}

?>

 

Böylece SMTP ile güvenilir şekilde e-postalarımızı gönderebileceğiz.