Php For Döngüsü

7 Kasım 2018 0 Yazar: Onur Cici

For döngüsü belirli sayıda dönecek olan kodların kullanımında kullanışlıdır. For döngüsüne 3 parametre girilir. Birinci parametre döngüde kullanılacak olan değişkeni ve değerini tanımlar, ikinci parametre whilede olduğu gibi koşulu belirtir, üçüncü parametre ise her döndüğünde yapacağı işlemi belirtir.

for( başlangıç; koşul; her çalışmada olacak olan ) {
   // koşul doğru olduğu sürece çalışacak kod bloğu
}

 

Hemen örnek bir kullanım göstereyim:

for($sayi = 0; $sayi < 5; $sayi++) {
   echo ' Döngü ' . $sayi;
}

 

Ekranda az önce while örneğindeki çıktı ile aynı sonucu alırız. İlk parametrede $sayi değişkenine 0 değerini atadık, ikinci parametrede koşulu belirttik ve son paramterede ise her çalışmada sayı değişkenini bir arttırmasını söyledik. Sonuç olarak böyle belli sayıda dönmelerde for en idealidir.