Kali Linux Kurulumu – Güncellemesi [SANAL MAKİNE]

Kali Linux Kurulumu – Güncellemesi [SANAL MAKİNE]

7 Kasım 2019 0 Yazar: Onur Cici

kali linux kurulum kali linux güncelleme kali linux nasıl kurulur kali linux kurulumu resimli anlatım kali linux vmware kali linux sanal makine kurulum

 

Kali kurulumu için öncelikle Kali ISO dosyasının indirileceği sayfaya erişilir.

http://www.kali.org/downloads/

 

ISO dosyası indirilmeye başlar.

 

Not: ISO dosyasını indirmek yerine Offensive Security indirme sayfasına yönlenerek kurulmuş sanal imaj dosyası özelleştirmeden Vmware Workstation üzerine eklenebilir (import edilebilir).

https://www.offensive-security.com/kali-linux-vm-vmware-virtualbox-hyperv-image-download/

 

ISO dosyası indirildikten sonra kurulum öncesi ISO gösterimi, RAM/disk,… ayarları gerçekleştirilir.

 

1) Kurulum Yapılandırmasının Gerçekleştirilmesi

VMware Workstation uygulamasında “File > New Virtual Machine” adımları izlenir.

 

Yeni sanal makine oluşturma sihirbazı başlar.

 

Sonraki ekranda “Installer disc image file (iso)” seçeneği seçilir ve “Browse” butonuna tıklanır. İndirilen ISO dosyası seçilir.

 

ISO seçimi sonrasında işlemlere devam edilir.

 

İşletim sistemi seçimi gerçekleştirilir.

 

Sanal makineye isim verilir ve kurulum dizini belirtilir.

 

Sanal makineye ait disk boyutu ve dosya saklama tipi belirtilir.

 

Özet bilgisi incelenir. Eğer donanım özelleştirilecekse, bu işlemler gerçekleştirilebilir. İşlemler tamamlandıktan sonra, “Finish” butonuna tıklanır.

 

Artık kurulum aşamaları başlatılabilir.

 

2) Kurulumun Gerçekleştirilmesi

Yapılandırma ayarlarından sonra, kurulum için sanal makine başlatılır.

 

Performans uyarısı gelmesi durumunda bu uyarı göz ardı edilebilir.

 

Sonra gelen uyarı da göz ardı edilir.

 

Açılan işletim sisteminde “Install” seçeneği seçilir.

 

İşletim sistemi dili seçilir.

 

Yerleşke seçilir. Turkiye için “other” seçeneği seçilir.

 

Yerleşkeye ait bölge seçilir.

 

Ülke olarak Turkey seçilir.

 

Ek ayarlar gerçekleştirilir.

 

Türkçe Q klavye seçilir.

 

Böylece bileşenler otomatik yüklenir.

 

İşletim sisteminin adı verilir.

 

Etki alanı adı (varsa) girilir.

 

“root” kullanıcısının parolası girilir.

 

Kurulum işlemi devam eder.

 

Disk bölmeleri ayarlanır. Disk boyutunun esnek olması amacı ile LVM etkinleştirilir.

 

İşletim sisteminin kurulacağı disk seçilir.

 

Diskin bölme şeması yapılandırılır.

 

Disk yapılandırma işlemi tamamlanır.

 

Disk içindeki verilerin sileneceği şeklinde uyarı kabul edilir.

 

Bir uyarı ile tekrar karşılaşılır.

Disk formatlama işlemi gerçekleştirilir. Kurulum dosyaları diske kopyalanarak kurulumm işlemi devam eder.

 

Paket güncelleme ayarı gerçekleştirilir.

 

GRUB Boot Loader kurulup kurulmayacağı sorulur.

 

GRUB Boot Loader kurulumu onaylanır ve kurulacağı aygıt seçilir.

 

Kurulum işlemi devam eder.

 

Kurum tamamlanır.

 

Kurulum tamamlanır.

 

Bilgisayar otomatik olarak yeniden başlar.

 

3) Kurulum Sonrası İşlemler: Klavye Ayarı

Kurulum tamamlandıktan sonra oturum açılır. Bu amaçla daha önceden girilen “root” parolası kullanılır.

 

Bir çok araç kullanıma hazırdır.

 

Eğer istenirse klavye değiştirilebilir.

setxkbmap -v
setxkbmap us
setxkbmap -v
Türkiye
setxkbmap tr
Türkiye

 

4) Kurulum Sonrası İşlemler: SSH Ayarı

Tavsiye edilmese de “root” ile SSH yapılabilecek şekilde SSH ayarı değiştirilebilir.

cat /etc/ssh/sshd_config | grep -i Permitroot
nano /etc/ssh/sshd_config
cat /etc/ssh/sshd_config | grep -i Permitroot

 

Sonrasında SSH servisi başlatılır. Ayrıca makine her ayağa kaltığında SSH servisinin otomatik olarak çalışması isteniyorsa,

service ssh start
update-rc.d ssh enable
netstat -nlpt

Not: Bu ayar yerine; yeni kullanıcı oluşturularak “sudo” komutunun kullanılması amacı ile /etc/sudoers dosyasında yetkilendirme yapılması veya “su –” ifadesi ile “root” hesabına geçiş tavsiye edilir.

 

5) Kurulum Sonrası İşlemler: Güncellemeler

İşletim sisteminin güncellenmesi için paket kaynakları (repo) kullanılır. Bu kaynakların internet üzerindeki yeri için Kali reposu güncellenir

locate sources.list
cat /etc/apt/sources.list
echo “deb http://http.kali.org/kali kali-rolling main contrib non-free” >> /etc/apt/sources.list
cat /etc/apt/sources.list

 

Tüm paketler güncellenir.

apt-get update
apt-get upgrade

 

Böylece güncellemeler başlatılmış olur.

 

Not: Kali güncellemesi sırasında aşağıdaki gibi hatalar alınabilir.

  • The following signatures were invalid: EXPKEYSIG ED444FF07D8D0BF6 Kali Linux Repository
  • W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://mirrors.ocf.berkeley.edu/kali kali-rolling InRelease: The following signatures were invalid: EXPKEYSIG ED444FF07D8D0BF6 Kali Linux Repository
  • W: Failed to fetch http://http.kali.org/kali/dists/kali-rolling/InRele
  • W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.

Bunun sebebi Kali Linux’un kernel anahtarı ile güncellemeleri kontrol etmesidir. Hatayı gidermek için anahtarlar güncellenmelidir. Örneğin;

gpg –keyserver hkp://keys.gnupg.net –recv-key 7D8D0BF6
gpg –fingerprint 7D8D0BF6
gpg -a –export 7D8D0BF6 | apt-key add –
apt update

 

6) Kurulum Sonrası İşlemler: VMware Tools kurulumu

Kali ile fiziksel makinedeki dosya/komut trasferi/kopyalaması, ekranın büyütülmesi gibi amaçlar ile VMware Tools kullanımına ihtiyaç duyulabilir. Bu amaçla VMware Workstation üzerindeki menüde “VM > Install VMware Tools” adımları izlenerek kuruluma başlanır.

 

Kali’nin masaüstüne gelen VMware Tools aygıtı içerisindeki “VMwareTools-” ile başlatan arşiv dosyası “Archibe Manager” gibi bir araç ile açılır.

 

Açılan arşiv dosyasındaki “vmware-tools-distrib” dizini /tmp veya masaüstü gibi bir dizine çıkarılır.

 

Sonrasında da VMware Tools kurulumu gerçekleştirilir.

cd Desktop/vmware-tools-distrib/
ls
./vmware-install.pl -d

 

Kurulum sonrasında sanal makine yeniden başlatılır.

reboot

 

7) Kurulum Sonrası İşlemler: Snapshot Alınması

Kurulumlar ve aylar sonrasında snapshot alınarak makine son halinde saklanır.

 

Not: Önceki adımda yeniden başlayan sanal makine kapatılır, sonra snapshot alınır. Böylece yerden de tasarruf edilmiş olur.

Snapshot için isim verilerek snapshot alma işlemi tamamlanır.

 

Böylece Kali Linux çalışılmaya hazır hale gelmiş olur.