Java İf Else – Örnekler – Java İf Else Yapısı

7 Haziran 2019 0 Yazar: Onur Cici

Merhaba Arkadaşlar,
Onurcici.Com sitemiz üzerinden anlattığımız Temel Java Derslerine bu dersimizde neredeyse tüm programlama dillerinde kullanılan ve çok önemli bir yapı olan if else ve if else if yapısından bahsedeceğiz. if ingilizcede eğer anlamına gelmektedir. Aynı şekilde programlama dillerinde de eğer anlamına gelmektedir. Genel yapısı aşağıdaki gibidir.

Flowchart görünümü ise aşağıdaki gibidir.

if else statement flowchart
if else statement flowchart

 

Aşağıda Bill Gates’in eğlenceli bir if anlatımının videosunu ekliyorum.

Bir java uygulaması yazdığımızı farz edelim.(İf koşulunun mantığı tüm programlama dillerinde aynıdır,sadece syntax farklı olabilir). Bu uygulama içinde bir kod bloğunun çalışması için bir şart gerekli diyelim. Örneğin çarpma işlemi yapacağız klavyeden girilen bir sayıyı 5 ile çarpacağız, ama girilen sayının 0’dan büyük olmasını istiyoruz. Bu ve buna benzer durumlarda kullanılan if koşulunun kullanımına geçmeden önce if koşulunu oluştururken sıkça kullanacağımız karşılaştırma operatörlerinden bahsedeceğim.

Örneğin A=5, B=7 değerleri olsun,

Operatör Açıklama/Örnek Kullanım
 == (eşit) İki değer eşitse true, değilse false(A==B) => false
 != (eşit değil) İki değer eşit değilse true, eşitse false(A!=B) => true
 > (büyüktür) ilk değer ikincisinden büyükse true,değilse false(A>B) => false
 < (küçüktür) ilk değer ikincisinden küçükse true, değilse false(A<B) => true
 >= (büyük eşitse) ilk değer ikincisinden büyük veya eşitse true,değilse false(A>B) => false
 <= (küçük eşitse) ilk değer ikincisinden küçük veya eşitse true,değilse false(A<B) => true

Yukarıdaki operatörleri if koşullarını oluştururken kullanacağız. Bunlara ek olarak string karşılaştırmaları yapacağımız .equals methodu bulunmaktadır.

Örn:

 

Gelelim bir kaç örneğe:

Koşul sağlayan durum

Koşul sağlamayan durum

Yukarıda gördüğünüz gibi x’imiz 0 olduğu için x>0 koşulu false dönecektir. Yani if bloğundaki kodun çalışabilmesi için if koşulunun true olması gerekmektedir. Aslında if(true)  ise if bloğundaki kodlar çalışır.

Peki diyelim ki if koşulu sağlanamazsada başka bir kod bloğu çalıştırmak istiyorsak, yani yukarıdaki örnekten yola çıkarak x’imiz 0 dan büyük değilse başka bir işlem yaptırmak istiyorsak, bu durumda else bloğu çalışacaktır. Zaten yapı genel olarak if-else olarak kullanılır. Yani koşul sağlanırsa if bloğu içindeki kodlar çalışır, sağlanmazsa else bloğu içindeki kodlar çalışır.

Yukarıda if else yapısının dışında birden çok kontrol sağlayacağımız if – else if – else yapımızda bulunmaktadır. Onuda aşağıdaki kod ile anlatmaya çalışacağım.

 

İf else yapısının genel mantığını anlatmaya çalıştım. Bir dahaki dersimde bir if içinde birden fazla kontrol ekleyip AND ve OR kullanımını anlatıp yeni örneklerle if-else yapısını iyice pekiştirmiş olacağız.