Html Kayan Yazı Etiketi

Html Kayan Yazı Etiketi

17 Mart 2019 0 Yazar: Onur Cici

<marquee>, kaydırma metni veya resim oluşturmak için kullanılan standart olmayan bir HTML etiketidir. Metin / görüntünün web sayfasında yatay veya dikey olarak kaydırılmasını sağlamak için kullanıldı.

<marquee> öğesi standart olmayan bir HTML öğesidir. Bu öğeyi kullanırsanız, sayfalarınız veya uygulamalarınız bozulabilir.

Etiketin Kullanımı

<marquee> öğesi çift olarak gelir. Bu, etiketin açılış (<marquee>) ve kapanış (</marquee>) öğelerine sahip olduğu anlamına gelir.

Örnek

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <title>Kayan Yazı</title>
 </head>
  <body>
   <marquee>bu bir kayan yazıdır</marquee>
  </body>
</html>

 

Metin / görüntünün yönünü değiştirmek için <marquee> öğesinin direction özelliğini kullanın . Metnin yukarıdan aşağıya kaydırıldığı başka bir örneğe bakın.

Örnek

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <title>Kayan Yazı</title>
 </head>
 <body>
  <marquee direction="down">bu bir kayan yazıdır</marquee>
 </body>
</html>

 

Şimdi kaydırma görüntüsünü ayarlamak için <marquee> öğesini kullanma örneğini görelim:

Örnek

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <title>TiKayan Yazı</title>
 </head>
 <body>
   <marquee behavior="scroll" direction="up">
   <img src="https://www.onurcici.com/wp-content/uploads/2019/03/Scrolling-Text-using-HTML-Marquee-and-CSS-Animation.jpg" />
  </marquee>
 </body>
</html>

 

<marquee> öğesini stilize etmek için CSS genişliğini ve arka plan rengi özelliklerini kullanın.

Örnek

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <title>Kayan Yazı</title>
 </head>
 <body>
  <style> 
   marquee {
    width: 100%;
    padding: 10px 0;
    background-color: lightblue;
   }
  </style>
  <marquee direction="scroll">Bu Bir Kayan Yazıdır</marquee>
 </body>
</html>

Bu Bir Kayan Yazıdır


Öznitellikler

<marquee> öğesinin görünümünü ayarlamak için aşağıdaki özellikler kullanılabilir.

nitelik değer Açıklama
davranış kaydırma
slayt
alternatif
Kaydırma türünü tanımlar.
bgcolor rgb (x, x, x)
#xxxxxx
renk adı
Arka plan rengini vermek için kullanılır.
yön yukarı
aşağı
sol
sağ
Kaydırma içeriğinin yönünü ayarlar.
yükseklik piksel
%
Seçim çerçevesinin yüksekliğini tanımlar.
hspace piksel Seçim çerçevesinin etrafındaki yatay alanı tanımlar.
döngü numara İçeriğin kaç kez kaydırılacağını tanımlar. Bunu tanımlamazsak, içerik sonsuza dek kaydırılır.
scrollamount numara Kaydırma miktarını her aralıkta piksel cinsinden tanımlar. Varsayılan değer 6’dır.
Duzeni saniye Her atlama arasında ne kadar gecikme olacağını tanımlar. Varsayılan değer 85’tir ve 60’tan küçük miktarlar göz ardı edilir.
TrueSpeed saniye Kaydırmayı 60’tan küçük geciktirmek için kullanılır.
vspace piksel Seçim çerçevesinin etrafındaki dikey alanı tanımlar.
Genişlik piksel
%
Seçim çerçevesinin genişliğini tanımlar.