C#’da Public, Private, Protected Bildiri Yapmak

C#’da Public, Private, Protected Bildiri Yapmak

28 Kasım 2018 0 Yazar: Onur Cici

Hangi programlama diliyle kodlama yaparsanız yapın public, private ve protected anahtar kelimelerinden birine mutlaka rastlamışsınızdır. Bu anahtar kelimelerin anlamlarını anlayabilmek için class’lar (sınıflar) ve metotlar hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Eğer bu konular hakkında bilgi sahibi değilseniz, programlamanın daha başında olduğunuzu varsayabilirsiniz. Bu yazımda bu anahtar kelimeleri mümkün olduğunca basit şekilde anlatmaya çalışacağım.

Private Anahtar Kelimesiyle Tanımlama Yapmak

Private anahtar kelimesi, kelime anlamı olarak özel anlamına gelir. C# programlama dilinde ise private kelimesiyle tanımlanan bir metot sadece o sınıf içerisinde kullanılabilir. Yani sadece o sınıfa özeldir. Başka bir sınıf içerisinde üretilecek yavru değişken bu metodu kullanamaz.

Konuyu örnekle açıklayalım. MesajVer sınıfı içerisindeki hataGoster metodu private ile tanımlanmış olsun. Bu metodu Program ismindeki Main metodu içerisinden çağırmaya çalışalım.

MesajVer sınıfı:

Program Sınıfı:

Kodları yazdığınızda; MesajVer sınıfından türetilen mesaj yavru değişkeni, hataGoster metodunu kullanamaz.  Kodu çalıştırdığınızda bu metodun erişilemez olduğuna dair bir hata mesajı alırsınız.

Özetlersek; private anahtar kelimesiyle tanımlanan metotlara, sadece kendi sınıfları içerisinden erişilebilir.

Public Anahtar Kelimesiyle Tanımlama Yapmak

Public anahtar kelimesi, kelime anlamı olarak açık-erişilebilir anlamına gelir. C#’da ise public ile tanımlanan metotlara başka sınıflar içerisinden ulaşılabileceği anlamını çıkarabiliriz. Yani private anahtar kelimesinin tam tersidir. Aynı proje içerisinde olmasa bile, public anahtar kelimesiyle tanımlı metotlara erişim sağlanabilir. Dll uzantılı dosyalar içerisinde tanımlı metotların kullanımı public anahtar kelimesi sayesinde olmaktadır.

Yukarıdaki örnekte hataGoster metodunu public anahtar kelimesiyle tanımlarsak, diğer class’ın içerisinden sorunsuz çağırabiliriz.

MesajVer sınıfı:

Özetlersek; public ile tanımlanmış metotlara başka sınıflar içerisinden erişilebilir.

Protected Anahtar Kelimesiyle Tanımlama Yapmak

Protected kelime anlamı olarak korunan anlamını taşımaktadır. Protected kelimesiyle yapılan tanımlamalar, miras veren sınıflar için kullanılır. Bu şekilde sadece miras verdiği sınıflar içerisinde kullanılabilecek metotlar tanımlanabilir.

Miras alma, verme olayı başlı başına bir konu olduğu için detaylarına girmiyorum.

Konuyla ilgili her türlü sorunuzu bana  iletebilirsiniz. Kolay gelsin.