C#’da Diziler ve Dizi Kullanımı

C#’da Diziler ve Dizi Kullanımı

28 Kasım 2018 0 Yazar: Onur Cici

Aynı tipteki değişkenleri, bellekte arka arkaya saklamak isteğimizde dizileri kullanırız. Dizideki tüm değişkenlerin  isimleri birbiriyle aynıdır. Diziler tüm programlama dillerinde bulunan önemli veri yapılarından biridir. Değişkenlerle yapılacak karmaşık işlemler dizi kullanımı ile kolayca çözülebilir.

Aşağıdaki örnekte bir dizinin bellekte verileri nasıl depoladığı temsilen gösterilmiştir.

C#’da Dizi Tanımlama

C#’da bir dizi oluşturmak için birkaç yöntem bulunmaktadır. Fakat dizi nasıl oluşturulursa oluşturulsun çalışma mantığı aynıdır.

int[] sayilar=new int[25];

Yukarıdaki örnekte int türünde sayilar isminde 25 elemanlı bir dizi tanımlanmıştır.

sayilar[0]=48;    //Dizinin 0. indisine 48 değeri atandı.

sayilar[4]=-25;  //Dizinin 4.indisine -25 değeri atandı.

Eğer diziye tanımlandığı anda değer atamak istersek, aşağıdaki gibi bir tanımlama kullanabiliriz.

string [] isimler={“Ali”, “Leyla”, “Murat”, “Hülya”};

Yukarıdaki tanımlamada dizi boyutu belirlenmemiştir. Böyle durumlarda dizinin başlangıçtaki eleman sayısı dizinin boyutunu verecektir.

Dizi tanımlandığı anda eleman sayısı verilmek zorunda değildir. Aşağıdaki gibi bir tanımalamda kullanılabilir.

int [] dizi;

dizi=new int[8];

Diziye Değer Atama ve Atanan Değerlere Erişim

Yukarıdaki örnekleri dikkatle incelediyseniz dizilere değer atama işleminin indis numaraları ile yapıldığı dikkatinizi çekmiştir.

string [] ogrenciler = new string [10];

ogrenciler[0]=”Rüya”;

Yukarıdaki örnekte ogrenciler isminde string türünde 10 elemanlı bir dizi tanımlanmıştır. Alt satırda ise dizinin 0. indisine Rüya değeri atanmıştır. Bu değeri ekranda göstermek istersek, aşağıdaki satırı kullanabiliriz.

Console.WriteLine (ogrenciler[0]);

Döngülerle Dizi İşlemleri

Dizilerin güçlü yapısını daha iyi kavrayabilmek için döngüler yardımıyla birkaç örnek üzerinde duralım.

Örnek: Klavyeden girilen 10 adet sayının ortalamasını bulan programı Konsol uygulaması şeklinde yapalım.

Yukarıdaki örnekte bir for döngüsü yardımıyla 10 adet sayı klavyeden girildi. Her sayı girildiğinde girilen sayı toplam değişkenine eklendi. Sayı giriş işlemi bittiğinde ise ortalama hesaplanıp ekranda gösterildi.

Gerekirse başka bir döngü yardımıyla girilen her sayı sırayla ekranda gösterilebilir.

Bir sonraki yazımda dizilerle ilgili önemli metodlardan bahsedeceğim. Konuyla ilgili sorularınızı bana iletebilirsiniz.