C# Mesaj Penceresi (MessageBox) Kullanımı

C# Mesaj Penceresi (MessageBox) Kullanımı

3 Aralık 2018 0 Yazar: Onur Cici

C# form uygulamalarında mesaj penceresi (MessageBox), kullanıcı çeşitli işlemler yaparken bazı önemli durumlar meydana geldiğinde, uyarı, bilgilendirme ve hata mesajları göstermek için açılan, yardımcı pencerelerdir. Ayrıca kullanıcının bu pencere üzerindeki seçimine bağlı olarak farklı kod bloklarının çalışmasını da sağlayabiliriz. Konuya en iyi örnek, office uygulamalarında Kapat butonuna tıklandığında açılan aşağıdaki pencere olacaktır.

Word Programı Kapat Butonu Mesaj Penceresi

Tüm mesaj bildirim işlemleri için MessageBox.Show() metodu kullanılmaktadır.  Bu metodun birçok parametresi bulunmakta ve bu durum esnek bir kullanım sağlamaktadır.

Basit Bir Bildirim Penceresi Oluşturmak

En basit haliyle bir mesaj penceresi başlık ve kullanıcıya sunulacak bir mesajdan oluşur.  Metodun 1.parametresi mesajı, 2.parametresi başlığı gösterir.

Kod çalıştırıldığında aşağıdaki gibi başlık ve mesajı içeren bir pencere gösterilir. Tamam butonuna tıklandığında pencere kapanır.

Basit Mesaj Kutusu

Pencere Düğmelerini Belirlemek

Yukarıdaki örnekten farklı olarak mesaj penceremize Tamam butonu yerine, gerektiği yerlerde farklı seçimler yapabileceğimiz düğmeler ekleyebiliriz. Bu durumda metodumuzun 3.parametresi olan düğme seçeneklerini, aşağıdaki gibi kodumuza ekliyoruz.

Evet-Hayır-İptal Düğme Seçenekleri

Evet-Hayır-İptal seçenekleri yerine farklı düğme alternatifleri kullanmak isterseniz aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.

MessageBoxButtons Gösterilecek Seçenekler
AbortRetryIgnore İptal-Yeniden Dene-Yoksay
OK Tamam
OKCancel Tamam-İptal
RetryCancel Yeniden Dene-İptal
YesNo Evet-Hayır
YesNoCancel Evet-Hayır-İptal

 

Pencereye Icon Eklemek

Gösterdiğimiz mesajın konusuna uygun olarak bir icon seçimi yapmak, mesajlarımızın daha profesyonel görünmesini sağlayacaktır. Show() metodumuzun 4.parametresi icon seçimi yapmak için kullanılmaktadır.

messagebox icon
Pencere Bilgi Iconu

Örnekte oluşan soldaki küçük resim bilgilendirme (information) anlamı taşımaktadır. Farklı ikonlar kullanmak isterseniz, aşağıdaki tablodan yararlanabilirsiniz.

MessageBoxIcon
Asterisk Error Exclamation Hand Information Question Stop Warning

 

Basılan Düğmeye Göre Çalıştırılacak Kod Bloklarını Belirlemek

Bazen kullanıcının yaptığı seçime bağlı olarak bazı kodların çalıştırılması istenebilir. Örneğin kullanıcı Kaydetbutonuna tıkladığında mesaj penceresi açılır, eğer kullanıcı Evet seçeneğini seçerse kayıt veritabanına eklenir gibi. Farklı düğme seçeneklerine göre işlemler yaptırmak için DialogResult özelliğini kullanacağız.

Hayır seçeneğine tıklandığında özel bir kod çalıştırmak istemezseniz else-if bloğunu kullanmak zorunda değilsiniz. Sadece üsteki if bloğu işimizi görecektir. DialogResult’ı sadece Evet-Hayır değil, farklı seçimlere göre de işlem yapacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

MessageBox kullanımıyla ilgili gereksiz detaylara girmeden en önemli kısımlara değinmek istedim, konuyla ilgili sorularınızı bana iletebilirsiniz.