C# Listbox Kontrolü Kullanımı

C# Listbox Kontrolü Kullanımı

29 Kasım 2018 0 Yazar: Onur Cici

Listbox, Windows form uygulamalarında sıklıkla kullanılan, text türündeki verileri  alt alta liste şeklinde sıralayan ve saklayan bir kontroldür. Listbox kontrolünün kullanışlı birçok özelliği ve metodu bulunmaktadır. Şimdi bu kontrolün işimize en çok yarayan özelliklerini örnekler üzerinden anlatalım.

 

listBox1.Items.Add(txtIl.Text);

 

Bu örnekte TextBox’a girilen değer, Buton’a tıklandığında Listbox’a eklenmektedir.

Uygulamayı tamamlamak için aşağıdaki ekran görüntüsünü oluşturduktan sonra buttona çift tıklayarak aşağıdaki kodu ekleyiniz.

Items Özelliği: Listbox ile ilgili birçok işlem, Items özelliği ile gerçekleştirilir. ListBox’a eklenen her değer string türünde bir koleksiyona dahil edilir.

AddRange() metoduyla dizi değişkenlerinin tamamı ListBox’a eklenebilir.

ListBox İçerisindeki Değerleri Silme

Listbox içersindeki tüm değerleri silmek için Clear() metodu kullanılır.

Eğer sadece istenen değerler silinecekse, Remove() metodu kullanılır. Remove metodu ile kendisine parametre olarak verilen değer liste içerisinde bulunarak silinir.

Yukarıdaki kod liste içerisindeki ilk Ankara verisini silecektir. Eğer birden fazla aynı değer silinecekse bir döngü kullanılabilir.

Silinecek verinin satır numarası biliniyorsa RemoveAt() metodu kullanışlı olabilir.

Yukarıdaki kod ile listede yer alan 2 nolu kayıt silinir.

ListBox Eleman Sayısını Öğrenme

Eğer liste üzerinde bir döngü çalıştıracaksanız liste elemanlarının sayısını bilmek gerekir. ListBox içerisinde ki eleman sayısını count() metoduyla öğrenebiliriz.

Yukarıdaki kod çalıştırıldığında “Kayıt Sayısı:4” mesajı ekranda gösterilir.

Seçili Kayıdın Index Numarasını Öğrenme

Listbox içerisindeki kayıtların üzerine tıklayarak kayıtlar arasından seçim yapabiliriz. Bu işleme sıklıkla ihtiyaç duyulduğu için bir örnek ile anlatalım.

Listboxdaki değerin üzerine çift tıklandığında bu değeri listeden silen uygulamayı yapalım.

 

ListBox İçerisinde Birden Çok Kayıdın Seçilmesi

ListBox’ın içerisinde normalde sadece tek bir satır seçilebilir. Ama ihtiyaca göre birden fazla kaydın seçilmesi gerekiyorsa SelectionMode özelliği kullanılabilir.

Yukarıdaki kod yardımıyla ctrl, shift ve yön tuşlarıyla Listbox içerisinde çoklu seçim yapılabilir.

ListBox’ın özelliklerinin hepsi yukarıdakiler değil, fakat en çok ihtiyaç duyulanları anlatmaya çalıştım. Konuyla ilgili sorularınızı bana iletebilirsiniz.