C# Koşul İfadeleri- Switch Case Kullanımı

C# Koşul İfadeleri- Switch Case Kullanımı

3 Aralık 2018 0 Yazar: Onur Cici

Switch case yapısı, çok durumlu dallanma ifadelerinde if-else blokları yerine tercihen kullanılırlar. Switch-case ile yapılabilecek tüm işlemler if-else merdiveni ile de yapılabilmektedir. Fakat kod okunabilirliğini arttırdığı için birçok programcı switch-case  yapısını karmaşık if-else blokları yerine kullanmaktadır.

Switch-case ifadesinin genel yapısı aşağıdaki gibidir:

Switch (ifade) {

Case sabit1:

//kodlar

Break;

Case sabit2:

//kodlar

Break;

Default:

//kodlar

Break;

}

 

Switch-case yapısının çalışma mantığı şu şekildedir. Öncelikle switch parantezi içerisindeki ifadenin değeri hesaplanır. Hesaplanan değerle eşleşen case ifadesi bulunursa, o bloktaki kodlar çalıştırılır. Eğer hiçbir case bloğuyla eşleşme sağlanmazsa default bloğundaki kodlar çalıştırılır. Break deyimi her case bloğundan sonra mutlaka kullanılmalıdır. Çünkü istenen kod bloğu çalıştırılmış olmasına rağmen, break deyimi kullanılmazsa switch dışına çıkılmadan aşağıdaki case bloklarına doğru akış devam eder.

Switch-case yapısını örneklerle açıklamaya çalışalım.

Örnek1: Bilgisayarımızın tarih bilgisini alarak hangi günde olduğumuzu switch-case bloğu ile bulalım.

Örneğimiz şu şekilde çalışıyor. Öncelikle bugünün tarihi içerisinden haftanın kaçıncı gününde olduğumuzu öğrenip, gun değişkenine atadık. Bugün Cuma olduğu için gun değişkeninin değeri 5 oldu. Switch parantezi içerisinde ki gün değişkeniyle uyumlu olan case bloğundaki kodlar çalıştırıldı. Ekrana “Bugün Cuma” yazdırıldı. Sonra break deyimiyle switch yapısından çıkıldı.

Not: Eğer birbiri ardına gelen case ifadeleri arasında herhangi bir deyim yoksa bütün case ifadeleri için aynı deyim çalıştırılır. Bu durumla ilgili aşağıdaki örneği inceleyelim.


Örnek 2: Kullanıcıya kaçıncı ayda olduğunu sorarak, hangi mevsimde bulunduğunu gösteren program.

Switch-Case Deyimiyle İlgili Önemli Kurallar

  • Case anahtar sözcüğünün sağındaki değer, mutlaka bir sabit olmak zorundadır.
  • Switch parantezi içerisindeki ifadenin türüyle, case sabitlerinin türünün birbiriyle uyuşması gerekir.
  • Default anahtar kelimesinin kullanımı zorunlu olmamakla birlikte, herhangi bir yere yazılabilir.
  • Bir switch bloğunda birbiriyle aynı sabit değerde, iki case ifadesi bulunamaz.
  • Case bloklarının alt alta yazılış sıraları önemli değildir.
  • Herhangi bir case ifadesinden, programın akışını başka bir case ifadesine taşımak istersek goto anahtar kelimesini kullanabiliriz.
  • Case ifadesinin sağındaki değer tamsayı, karakter ya da karakter katarı olabilir.

Bu yazımda C# koşul ifadelerinden switch-case yapısını anlattım. Konuyla ilgili sorularınızı bana iletebilirsiniz. Kolay gelsin…