C# Kod ile Buton Ekleme

C# Kod ile Buton Ekleme

1 Aralık 2018 0 Yazar: Onur Cici

Kod ile C#’ta buton eklemek için Form’un Load olayına aşağıdaki kodları yazıyoruz.

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
Button Yeni = new Button();

Yeni.Top = 25; //Yukarıdan bırakılacak mesafe
Yeni.Left = 50; //Soldan Bırakılacak mesafe
Yeni.Text = "Yeni Buton";
Yeni.Height = 25;  //Yüksekliği
Yeni.Width = 100; //Eni
Yeni.BackColor = Color.Red; //Rengi
this.Controls.Add(Yeni); //Butonu Forma Ekleme
Yeni.Click  += new EventHandler(Yeni_Click); 
//Butonla yapacağımız klik olayı

}

Butonun x ve y koordinatlarını aşağıdaki kod ile de belirleyebiliriz.

	
Yeni.Location = new Point(20, 150);
//butonun x ve y koordinatlarını ayarlıyor.

 

Butonun yüksekliğini ve enini aşağıdaki kod ile de belirleyebiliriz.

ara.Size = new Size(140, 40); 
//butonun ölçüsünü belirliyoruz.

 

Eklediğimiz butonda yapılacak işlemleri aşağıdaki prosedür içerisine yazıyoruz.