C# ile Sql Server Veritabanına Kayıt Ekleme

C# ile Sql Server Veritabanına Kayıt Ekleme

3 Aralık 2018 0 Yazar: Onur Cici

Bu yazımda C# ile Sql Server veritabanına kayıt eklemeyi detaylı olarak anlatmaya çalışacağım. Tüm veritabanı işlemlerini aynı makale içerisinde anlatmaktansa parçalara bölerek satır satır detaylarıyla anlatmanın daha faydalı olacağını düşündüğüm için bu yazımda sadece veritabanı oluşturma ve kayıt ekleme işlemlerini anlatacağım. Bir çok yerde hala parametre kullanmadan kayıt ekleme işlemleri anlatılmaktadır. Bu eski yöntem güvenlik açıklarına sebep olmakta birlikte kod karmaşası yaratmakta ve anlaşılabilirliği azaltmaktadır.

Örneğimizi müşteri bilgilerini veritabanına kayıt etmek üzerine yapacağız. Öncelikle Sql Server üzerinde MusteriTakip  isminde bir veritabanı ve veritabanı içerisinde musteriler isminde bir tablo oluşturalım.

Tablomuzu oluştururken dikkat etmemiz gereken nokta musterino alanını PrimaryKey olarak belirlemek ve artış miktarını otomatik artacak şekilde ayarlamak. Eğer bu konuda bilginiz yoksa musterino alanını seçtikten sonra Column Properities kısmından ayarları aşağıdaki gibi değiştiriniz. Bu şekilde kaydettiğimiz müşterilere birer birer artacak şekilde bir müşteri numarası atanacak.

Column Properties

Veritabanı ve tablomuzu oluşturduk. Şimdi yeni bir Windows Form Application oluşturarak Formumuzu aşağıdaki gibi dizayn edelim.

Müşteri Kayıt Formu

Formumuzu  da hazırladığımıza göre şimdi kodlarımızı yazamaya başlayabiliriz. Öncelikle aşağıdaki 2 satır projenizde ekli değilse en üste referans olarak eklemeyi unutmayın.

using System.Data;

System.Data; Ado.Net’in en temel isim alanıdır. Veriyi sembolize eden tablo, satır, sütun, koşul, datatable ve dataset gibi kavramlar bu isim alanı içerisinde yer alırlar.

using System.Data.SqlClient;

Bu isim alanı ise SQL Server için geliştirilmiş sınıfları kullanamaya olanak sağlar.

Kodların nasıl çalıştığıyla ilgili detayları kod aralarına açıklama olarak ekledim.

Bu yazımda Sql Server veritabanına kayıt ekleme işlemlerini anlattım .Bir sonraki yazımda veritabanındaki kayıtları bir GridView üzerinde görüntülemek üzerine bir yazıyla karşımızda olacağım.