C# ile Değişken Tanımlama ve Veri Tipleri

C# ile Değişken Tanımlama ve Veri Tipleri

30 Kasım 2018 0 Yazar: Onur Cici

Bu yazımda C# dilindeki temel veri türleri, değişken kavramı ve değişken tanımlama, değişken tanımlanırken dikkat edilecek hususlar gibi temel konulara değineceğim. Tüm programlama dillerinde verileri saklamak için, önceden tanımlanarak programcıların kullanımına sunulmuş veri tipleri bulunur.

Değişkenler ve Değişken Tanımlama

Değişken, programın çalışması için gerekli verilerin tanımlanarak, bellek üzerinde tutulduğu bölgelere verilen isimlerdir. C#’da değişkenler kullanılmadan önce tanımlanırlar. Tanımlama o bellek bölgesinde tutulacak olan verinin türünün belirtilmesidir. Bir değişken tanımlandıktan sonra aynı türden değer atamak koşuluyla değeri değiştirilebilir.

C# dilinde değişken tanımlama aşağıdaki gibi yapılmaktadır.

veritipi  değişkenadı;

Değişken tanımlandıktan sonra değer atanabileceği gibi, tanımlama sırasında değer atanabilir.

Değişken İsimlendirme Kuralları

  • Değişkenler isimlendirilirken kelimeler arasında boşluk karakteri kullanılmaz. Gerekli durumlarda _ ile kelimeler birleştirilebilir.
  • C#’da değişken isimleri büyük-küçük harf duyarlıdır. Yani sayi ile SAYI aynı değişkeni göstermez.
  • Değişken isimlerinde zorunluluk olmamasına karşın Türkçe karakter kullanılmamalıdır.
  • Değişken isimleri ?,!,:,% gibi özel karakterler içeremez.
  • Değişken ismi olarak C# dilindeki özel kelimeler seçilemez.
  • Değişken isimlerinde zorunlu olmamasına karşın küçük harf kullanımı tercih edilir. Eğer değişken ismi iki ya da daha fazla kelimeden oluşuyorsa ilk kelime hariç diğer kelimelerin ilk harfi büyük yazılır. (sayi, maasMiktari, kitapSayisi v.b.)

Veri Tipleri

C# dilinde veri tipleri değer ve referans olmak üzere 2’ye ayrılır. Değer tipleri belleğin stack alanını kullanırken, referans tipleri heap bellek bölgesinde tutulur. Değer tiplerinde tutulan verilere direk ulaşılabilirken, heap bölgesinde ise verilere ulaşmak için verinin adres bilgisini içeren bir referans tutulur ve veriye dolaylı bir erişim sağlanır.

C# Dilinde Kullanılan Temel Veri Tipleri

Tür Adı Boyut-Tür Açıklama Max ve Min aralık yada değeri
Değer Tipleri sbyte 1 Byte  işaretli tamsayı -128  ile 127
short 2 Byte işaretli tamsayı -32.768 ile 32.767
int 4 Byte işaretli tamsayı -2.147.483.648 ile 2.147.483.647
long 8 Byte işaretli tamsayı -9.223.372.036.854.775.808 ile9.223.372.036.854.775.807
byte 1 Byte işaretsiz tamsayı 0 ile 255
ushort 2 Byte işaretsiz tamsayı 0 ile 65.535
uint 4 Byte işaretsiz tamsayı 0 ile 4.294.967.295
ulong 8 Byte işaretsiz tamsayı 0 ile 18.446.744.073.709.551.615
float 4 Byte tek kayan sayı +yada – 1,5*10-45 : + ya da – 3,4*1038
double 8 Byte çift kayan sayı +yada – 5*10-324 : + ya da – 1,7*10308
decimal 16 Byte ondalıklı sayı +yada – 1,5*10-28 : + ya da – 7,9*1028
bool ——- —— true ya da false
char 2 Byte Unicode karakterler U + u + ffff 0000
Referans Tipleri string Değişken Karakter Katarı ——-
Object Bütün veri tiplerinin türediği temel sınıf

Değişken Kullanım Örnekleri