C# İçerisindeki Matematiksel Fonksiyonların Kullanımı

C# İçerisindeki Matematiksel Fonksiyonların Kullanımı

29 Kasım 2018 0 Yazar: Onur Cici

C# uygulamalarında operatörler yardımıyla temel matematiksel işlemler gerçekleştirilebilir. Fakat operatörlerle yapabileceğimiz işlemler sınırlıdır, buna bağlı olarak .Net içerisinde matematiksel hesaplamaları yapmamızı sağlayan Math sınıfı tasarlanmıştır.

[the_ad id=”775″]

Math sınıfı static olarak tanımlandığı için yavru değişken oluşturulmadan direk olarak içerisindeki metot ve değerlere erişerek işlemleri gerçekleştirebiliriz.

 • Abs: Bu fonksiyon verilen herhangi bir sayının pozitif değerini döndürür. Diğer bir ifadeyle kendisine parametre olarak verilen sayının, sayı doğrusunda ki 0 noktasına olan uzaklığını gösterir.
 • Ceiling: Kendisine parametre olarak verilen ondalıklı değeri, üsteki sayıya yuvarlayarak döndürür. Girilen sayı “9.3” veya “9.8” olmasının bir önemi yoktur. İki işlemde de sonuç 10 çıkacaktır.
 • Exp: Parametre olarak girilen sayıyı, e sayısının kuvveti olarak hesaplar. e sayısının yaklaşık değeri 2.71’dir ve logaritmik hesaplamalarda sıklıkla kullanılır.
 • E: Matematikteki e sayısını ifade eder, yaklaşık değeri 2.71’dir. Bu değer bir sabit olmakla birlikte, metot değildir.
 • Floor: Kendisine parametre olarak girilen değeri kendisinden küçük olan tamsayıya yuvarlar. Ceiling kendisinden büyük sayıya yuvarlama işlemi yaparken, Floor kendisinden küçük sayıya yuvarlama yapar.
 • Log: Birinci parametrede girilen sayının, ikinci parametrede girilen sayıya göre logaritmasını alır.
 • Max: Kendisine parametre olarak girilen iki değerden büyük olanı döndürür.
 • Min: Kendisine parametre olarak girilen değerden küçük olanı döndürür.
 • PI: Matematikteki π (pi) sayısını döndürür. Buda e gibi bir sabit olmakla birlikte, metot değildir. PI sayısının yaklaşık değeri 3.14’tür.
 • Pow: Matematikteki üst hesaplama işlemini gerçekleştirir. Birinci parametre taban, ikinci parametre üs olacak şekilde üslü ifadeyi hesaplar.
 • Round: Kendisine verilen ondalıklı sayının ondalık hassasiyetini ayarlar. Birinci parametre asıl sayıyı, ikinci parametre kaç basamak ondalık gösterilecekse bunu belirler.
 • Sign: Parametre olarak verilen sayının pozitif, negatif veya sıfır olma durumunu gösterir. Yani sayı pozitif ise “1”, negatif ise “-1”, sıfır ise “0” değerini döndürür.
 • Sqrt: En çok kullanılan matematiksel metotlardan biridir. Kendisine verilen sayının karekökünü hesaplar.
 • Sin-Cos-Tan-Sinh-Cosh-Tanh: Trigonometrik açıların değerlerini hesaplamak için kullanılır.

C# Math sınıfı içerisinde en çok kullanılan matematiksel fonksiyonları örnekler ile açıklamaya çalıştım. Konuyla ilgili sorularınızı bana iletebilirsiniz. Kolay gelsin.