C# For Döngüsü, Örnekler ile Detaylı Anlatım

C# For Döngüsü, Örnekler ile Detaylı Anlatım

3 Aralık 2018 0 Yazar: Onur Cici

Yalnız C# dilinde değil, muhtemelen bütün programlama dilleri içerisinde en çok tercih edilen döngü yapısı for döngüsüdür. Döngüler adından da anlaşılacağı gibi, sonlandırma koşulu sağlanıncaya kadar aynı komutları defalarca çalıştıran yapılardır. C# dilinde for döngüsü çok esnek bir yapıya sahip olup, neredeyse içerisinde döngü gerektiren tüm problemler bu komutla çözülebilir.

For ifadesinin genel formu aşağıdaki gibidir.

For(başlangıç değeri; koşul; değişim-miktarı){

//Komutlar

}

Genel formu verilen for döngüsünün çalışma mantığını inceleyelim. Başlangıç değeri; Bu kısım programın başlangıcında bir defaya mahsus olmak üzere çalıştırılır. Burada döngüyü kontrol eden değişkene bir başlangıç değeri atanır. Koşul; Bu bölümde başlangıç değeri atanan değişken bir koşul ile test edilir eğer bu ifade true sonuç verirse, döngü bloğu içerisindeki komutlar çalıştırılır. Koşul false sonuç verirse döngü sonlandırılır. Değişim-miktarı; Bu kısımda döngü değişkeni eksiltilir veya arttırılır. Döngü her tekrarlandığında koşul değeri kontrol edilir, döngü bloğu çalıştırılır, döngü değişkeni arttırılır veya azaltır. Bu çalışma sistemi ta ki kontrol değişkeni koşulu sağlamaz hale gelene kadar devam eder.

Şimdi for döngüsünü daha iyi anlamak için örnekler yapalım ve adım adım inceleyelim.

FOR DÖNGÜSÜ ÖRNEKLERİ

Örnek1: 1’den 10’a kadar olan sayıları alt alta ekrana yazdıralım. Bu soru konunun anlaşılması için basit fakat ideal bir örnek.

Not: Öncelikle kontrol değişkenimizin isminin “i” olduğuna dikkat çekmek isterim. Döngülerde bu değişkenler standart olarak i,j,k gibi isimler ile adlandırılırlar. Fakat bu bir zorunluluk değildir.

Örneğimizin çalışmasını adım adım inceleyelim.

Adım1: (int i=1)Kontrol değişkenimizin başlangıç değeri 1 olarak verilmiş.

Adım2: (i<=10) i değişkenimizin değeri koşulumuzla test ediliyor. “i” değeri 10 ve 10’dan küçük olduğu sürece döngü çalışacak.

Adım3: Koşul sağlandığı için döngü bloğuna girildi. Ekrana “i” değeri yani 1 yazdırıldı.

Adım4: (i++) Döngü bir kez çalıştıktan sonra i++ ile i değeri 1 arttırıldı. Yani 2 oldu.

Adım5: Tekrar koşul kontrol edildi, “i” değeri 10’dan küçük olduğu için tekrar döngü bloğuna girildi.

Adım6: Bu işlem “i” değeri birer birer artıp 11 olana kadar devam eder.

Adım7: “ i” değeri 11 olduğunda koşul sağlanamaz ve döngü sona erer.

 

Örnek2:  1 ile 40 arasındaki çift sayıları toplayarak sonucu ekranda gösterelim. (40 dahil olsun).

Çözüm: Bu soruda dikkat edilmesi gereken 2 önemli nokta bulunuyor. 1.si sadece 2’ye kalansız bölünebilen sayıların toplama eklendiği. 2.si ekrana yazdırma işleminin for döngüsü dışında gerçekleştirildiği.


Örnek 3: Klavyeden girilen sayının faktöriyelini bulan programı yapalım.

Çözüm: Bu soruda değişim miktarının birer birer azaltıldığına dikkat ediniz. Her azaltma işleminden sonra sonuçla “i” değeri çarpılarak, değer sonuca eşitlenmiştir.

 

Örnek 4: 1’den 9’lara kadar olan klasik çarpım tablosunu oluşturalım.

Çözüm: Bu örnekte 2 tane for döngüsünün iç- içe kullanıldığına dikkat ediniz. Dıştaki for döngüsü 1 kere çalıştığında içteki for döngüsü 9 kere çalıştırılır.

 

Örnek 5: Klavyeden girilen 5 adet sayıyı, küçükten büyüğe doğru sıralayarak ekrana yazdıralım.

Çözüm: Bu soruda girilen her değer bir diziye atılmış, daha sonra dizi sıralanarak başka bir for döngüsü ile ekrana yazdırılmıştır.